TROD Yönetim Kurulu

Başkan
Dr. Yavuz ANACAK

Başkan Yardımcısı
Dr. Gökhan ÖZYİĞİT

Bir Önceki Dönem Başkanı
Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM

Genel Sekreter
Dr. Deniz YALMAN

Sayman
Dr. Fulya AĞAOĞLU

Üyeler
Dr. Halil AKBÖRÜ

Dr. Serap AKYÜREK
Dr. Ş. Bilge GÜRSEL
Dr. M. Şefik İĞDEM
Dr. H. Cem ÖNAL
Dr. Ferah YILDIZ