20 KASIM 2020, CUMA

SALON 1

13.30-13:45

AÇILIŞ

13:45-14.00

ARA

14:00-14:45

P1-PANEL
New Horizons in Radiation Oncology
Başkanlar: Rıza Çetingöz – İzmir, Erkan Topkan – Adana
-Flash Radyoterapi
Mahmut Özşahin – Lozan, İsviçre
-Artificial Intelligence, Radiomics and Radiation Oncology
Mitsuhiro Nakamura – Kyoto, Japonya

14:45-16.00

ARA

16:00-16:45

SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Başkan: Ferah Yıldız – Ankara,
-6 Sözel Bildiri

16:45-17.00

ARA

17:00-17:45

OS1-OLGU SUNUMU
Jinekolojik Onkoloji
Başkanlar: Işık Aslay- İstanbul, İlknur Bilkay Görken – İzmir
1.Olgu: Yasemin Bölükbaşı – İstanbul
2.Olgu: Senem Alanyalı – İzmir

17:45-18.00

ARA

18:00-18:45 NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Veriler Işığında Radyasyon Onkolojisinde Beslenme Tedavisi
Oturum Başkanı:
Esra Kaytan Sağlam, İstanbul
-Klinik Pratikte Malnütrisyon Tanı ve Tarama Yöntemleri
Zümre Arıcan Alıcıkuş, İzmir
-Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalı?
Vuslat Yürüt Çaloğlu, Trakya

 

 

 

21 KASIM 2020, CUMARTESİ

SALON 1

09:30-10:15

OS2-OLGU SUNUMU
Toraks Kanserleri
Başkanlar: Mert Saynak – Edirne, Fundagül Andiç – Adana
1.Olgu: Alaattin Özen – Eskişehir
2.Olgu: Hakan Bakkal – Zonguldak

10:15-10.30

ARA

10:30-11:15

MEDİKOLEGAL KONSÜLTASYON OTURUMU
ASTRA ZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Uğur Selek, İstanbul
Konuşmacı: Coşkun Yorulmaz, İstanbul

11:15-11.30

ARA

11:30-12:15

SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Başkan: H. Cem Önal – Adana
-5 Sözel Bildiri

12:15-13.00

ÖĞLE ARASI

13:00-13:45

KG1-KARŞIT GÖRÜŞ
Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi
Başkanlar: Mehmet Koç – Konya, Deniz Yalman – İzmir
Evet hazırız!
Didem Çolpan Öksüz – İstanbul
-Hayır hazır değiliz!
Fatma Sert – İzmir

13:45-14.00

ARA

14:00-14:45

ASTELLAS UYDU SEMPOZYUMU
Yıl 2020: Hedef 20: Prostat Kanserinde Radyoterapi
Konuşmacı: Gökhan Özyiğit, Ankara

15:00-15:45

SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Başkan: Ş. Bilge Gürsel – Samsun
-4 Sözel Bildiri

15:45-16.00

ARA

16:00-16:45

YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Başkan: Gökhan Özyiğit – Ankara

16:45-17.00

ARA

17:00-17:45

SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Başkan: Şefik İğdem – İstanbul
-5 Sözel Bildiri

 

 

 

22 KASIM 2020, PAZAR

SALON 1

09:30-10:45

P2-PANEL
Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
Başkan: Esra Kaytan Sağlam – İstanbul
-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Yavuz Anacak – İzmir
-Medikal Fizik Derneği
Bahar Dirican – Ankara
Radyoterapi Teknikerleri Derneği
Abidin Tecik – İstanbul
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Figen Bay – Ankara

10:45-11.00

ARA

11:00-11:45

SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Başkan: Fulya Ağaoğlu – İstanbul
-5 Sözel Bildiri

11:45-13.30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:15

SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Başkan: Serap Akyürek – Ankara
-5 Sözel Bildiri

14:15-14.30

ARA

14:30-15:15

ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Hale Başak Çağlar, İstanbul
-Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Didem Karaçetin, İstanbul
-GİS Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Halil Akbörü, İstanbul
-Meme Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Kamuran İbiş, İstanbul

15:30-16:15

OS3-OLGU SUNUMU
Baş – Boyun Kanseri
Başkanlar: Enis Özyar – İstanbul, Mehmet Şen – Leeds, UK
1.Olgu: Çağdaş Yavaş – Ankara
2.Olgu: Candan Demiröz – Bursa

16:15-16.30

ARA

16:30-17:15

SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Başkan: Nilgün Özbek Okumuş – Samsun
-5 Sözel Bildiri

17:15-17.30

ARA

17:30-18:15

P3-PANEL
Meme Kanserinde Tartıştıklarımız

Başkanlar: Nuran Beşe – İstanbul, Bünyamin Kaplan – Kayseri
-Farklı Teknolojileri Ne Zaman ve Nasıl Uygulayalım?
Merdan Fayda – İstanbul
-NAKT Sonrası Hangi Volümleri Işınlamalı?
Gamze Aksu – Antalya
Kime Radyoterapi Yapmayalım?
Melis Gültekin – Ankara

19:00

KAPANIŞ

 

 

 

OS-OLGU SUNUMU OTURUMLARI
P-PANELLER
SB-SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI
US-UYDU SEMPOZYUMLARI