Bildiri Gönderme Koşulları

 1. Bildirilerin www.urok2020.org adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.
 2. Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere üç şekilde gönderilebilecektir.
 3. Bildiriler için en uygun konu kategorisi verilen listeden işaretlenecektir.
 4. Bildirinizin ödül adayı olmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 2. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında Ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 5. Bildirinizi nasıl sunmak istediğinizi sistemden işaretleyiniz.
 6. Bildiriniz için en uygun konu kategorilerinden birini sistemden işaretleyiniz.
 7. Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildiri önizlemesi gelir. Eğer onaylıyorsanız ‘sonlandır’ butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.

Konu Kategorileri

 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri
 • Genito-üriner tümörler
 • Baş-boyun kanserleri
 • Merkezi sinir sistemi tümörleri
 • Gastrointestinal tümörler
 • Jinekolojik tümörler
 • Lenfoma
 • Pediatrik tümörler
 • Kemik-yumuşak doku tümörleri
 • Palyatif tedaviler
 • Modern radyoterapi teknikleri
 • Radyobiyoloji
 • Radyasyon Fiziği
 • Diğer

Son Gönderim Tarihi
19 Ocak 2020

Geri Bildirim
Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

Posterler

 • Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve stand numarasında sergilenecektir. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir.
 • Bu saatlerde indirilmeyen posterler için organizasyon komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Poster sunumlarında “uzmanıyla poster yürüyüşü” yapılacaktır.

Seçilmiş Sözel Bildiriler

 • Seçilmiş sözel bildirilerde slayt sayısı yazılmayıp 10 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Slayt programı olarak, PC uyumlu Windows Office uygulamaları kullanılmalıdır.

Lale Atahan Sözel Bildiri Ödülü   2.500 TL
TROD Sözel Bildiri Ödülü    1.500 TL
TROD Seyfettin Kuter Medikal Fizik Sözel Bildiri Ödülü   1.500 TL


Yayın
 Ödülleri 

2018 ve 2019 yıllarında yayınlanmış en yüksek “Impact Factor”e sahip üç yayına Yayın Destek Ödülü verilecektir.

Yayın Destek Ödülü Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Yayın Destek Ödülü İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Yayın Destek Ödülü Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Ödül Kriterleri:

 1. Ödül başvurusu yayın sahibi tarafından http://oduldestek.trod.org.tr/login adresine yapılmalıdır.
 2. Yayın başvurusu yapan kişi diğer çalışmacıların ödül başvurusu için onayını yazılı olarak almalıdır.
 3. Yayının 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.
 4. Çalışmanın Türkiye’de yapılmış ve SCI-Expanded kapsamındaki dergide yayınlanmış   olması gerekmektedir.
 5. Değerlendirmede derginin en son açıklanan impact factor’ü, çok merkezli olması, yayın içeriği gibi kriterler göz önüne alınacaktır. Başvuruda yayının bir örneği ve derginin en son impact factor’ünü gösteren belge de sunulacaktır.
 6. İmpakt faktörlerinin eşitliği durumunda yıllık toplam ödül bütçesi değiştirilmeden ödül adaylar arasında TROD yönetim kurulu tarafından paylaştırılır.
 7. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2020’dir. Ödüller 2020 UROK’ta dağıtılacaktır.

Brakiterapi Yayın Ödülü

 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ülkemizde brakiterapi konusundaki araştırmaları desteklemek, araştırmaların sayı ve kalitesinin yükselmesini teşvik etmek için 2020 yılından başlayarak “Brakiterapi Yayın Ödülü” koymuştur.
 • Ödül iki yılda bir verilecek ve Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) esnasında takdim edilecektir.
 • UROK-2020 kongresinde verilecek ödül 4.000 TL’dir.

Başvuru koşulları:

 • Brakiterapi biyolojisi, brakiterapi fiziği veya klinik brakiterapi alanında yapılmış ve ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makaleleri ödüle aday olabilir.
 • Ödüle aday olan yayındaki ilk isim veya iletişim kişisi (corresponding author) Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyesi olmalıdır.
 • Yayının Türkiye’deki araştırma kurumlarında yapılmış ve 2014-2019 tarihleri arasında SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki bir dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gereklidir.
 • Seçimde yayınlanan derginin akademik saygınlığı, çalışmanın bilimsel katkısı, ve bilimsel etik kurallara uygunluğu göz önüne alınacaktır.
 • Ödül başvurusu bizzat makale sahibi tarafından http://oduldestek.trod.org.tr/login adresine yapılmalıdır.
 • Başvuruda yayının bir örneği/yayına kabul belgesi ve derginin en son impakt faktörünü gösteren belge sunulacaktır.
 • Başvuru esnasında yayında adı olan yazarların tümünün yazılı onayları ekte sunulmalıdır.
 • Aynı yayınla UROK-2020 için başka bir ödüle başvuru yapılamaz.
 • Para ödülü yayındaki ilk isime verilecektir.
 • Ödül kazanan yayının tüm yazarlarına sertifika verilecektir.
 • Son başvuru tarihi 20 Mart 2020’dir